EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Podziel czasowniki na grupy logiczne

Podziel czasowniki na grupy logiczne

Zidentyfikowałem następujące grupy nieregularnych czasowników angielskich, które mają jakąś formę wspólnej odmiany rdzeniowej i samogłoski. Chociaż nie są oficjalnie uznawane, nazywam je tutaj koniugacjami:

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład: czasownik nieregularny TAKE