EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne nie są zgodne ze standardowymi wzorami koniugacji. Wiele najważniejszych czasowników w języku angielskim jest nieregularnych w prostych formach imiesłowów przeszłych i przeszłych.

Angielskich czasowników nieregularnych trzeba się nauczyć na pamięć.

Podziel czasowniki na grupy

Oto niektóre z najczęstszych wzorców

Wszystkie trzy formy czasownika są takie same

Na przykład:

I formaII formaIII forma
CutCutCut
CostCostCost
HurtHurtHurt

Druga i trzecia forma czasownika są takie same

Na przykład:

I formaII formaIII forma
KeepKeptKept
LeaveLeftLeft
SellSoldSold

Wszystkie trzy formy czasownika są różne

Na przykład:

I formaII formaIII forma
DriveDroveDriven
SpeakSpokeSpoken
BreakBrokeBroken

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład: czasownik nieregularny READ