EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Podziel czasowniki na grupy logiczne > Czasowniki ze skróceniem samogłosek i dewiacją końcówki

Czasowniki ze skróceniem samogłosek i dewiacją końcówki

Wiele czasowników wywodzi się od germańskich mocnych czasowników, które tworzą wiele odmienionych form poprzez stopniowanie samogłosek, co można zaobserwować we współczesnych wzorach angielskich.

Niektóre czasowniki w tej i poprzedniej grupie mają alternatywne formy regularne, takie jak sen i skok.

I formaII formaIII forma
dealdealtdealt
dreamdreamtdreamt
feelfeltfelt
kneelkneltknelt
leanleantleant
leaveleftleft
loselostlost
meanmeantmeant

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład: czasownik nieregularny DREAM