EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Podziel czasowniki na grupy logiczne > Czasowniki z dewiacją końcówki i bez innych nieprawidłowości

Czasowniki z dewiacją końcówki i bez innych nieprawidłowości

Wiele czasowników wywodzi się od germańskich mocnych czasowników, które tworzą wiele odmienionych form poprzez stopniowanie samogłosek, co można zaobserwować we współczesnych wzorach angielskich.

Większość z nich ma alternatywne formy regularne.

I formaII formaIII forma
burnburntburnt
dwelldweltdwelt
learnlearntlearnt
smellsmeltsmelt
spellspeltspelt
spillspiltspilt
spoilspoiltspoilt

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład:czasownik nieregularny LEARN