EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Czasowniki regularne

Czasowniki regularne

Czasowniki regularne są łatwe. Po prostu dodajemy „ed” - „d”, jeśli czasownik już kończy się na „e”, aby zmienić czasownik z jego formy podstawowej na formę czasownika prostego lub imiesłowu przeszłego. Jeśli czasownik kończy się na „y”, zmieniamy ostatnią literę na „I”, a następnie dodajemy „ed”.

Na przykład: „wygląd - wyglądał”. (Nadal dodajemy „ing”, gdy używamy odczasownika, i dodajemy „do”, gdy zamieniamy go na).

Odmiana czasowników regularnych jest łatwa do nauczenia.

Podziel czasowniki na grupy

Oto niektóre z najczęstszych wzorców

Czasowniki kończące się długą samogłoską lub dyftongiem, po których następuje spółgłoska

Na przykład: gra, roszczenie, zacisk, ...

Dodaj „ed” do formy bezokolicznika, aby utworzyć imiesłów przeszły i przeszły

I formaII formaIII forma
PlayPlayedPlayed
ClaimClaimedClaimed
ClampedClampedClamped

Czasowniki kończące się na sybilanty

Na przykład: pocałunek, pudełko, błogosławieństwo, ...

Dodaj „ed” do formy bezokolicznika, aby utworzyć imiesłów przeszły i przeszły.

I formaII formaIII forma
KissKissedKissed
BoxBoxedBoxed
BlessBlessedBlessed

Czasowniki zakończone krótką samogłoską, po której następuje spółgłoska

Na przykład: posiekaj, rozmawiaj, ...

Podwój ostatnią spółgłoskę i dodaj „ed” do formy bezokolicznika, aby utworzyć imiesłów przeszły i bierny

I formaII formaIII forma
ChopChoppedChopped
ChatChattedChatted

Czasowniki kończące się spółgłoską, po której następuje „e”

Na przykład: save, dance, evolve, ...

Dodaj „d” do formy bezokolicznika, aby utworzyć imiesłów przeszły i przeszły.

I formaII formaIII forma
SaveSavedSaved
DanceDancedDanced
EvolveEvolvedEvolved

Czasowniki kończące się spółgłoską, po której następuje „y”

Na przykład: kopiuj, przestrzegaj, ...

Zamień końcowe „y” bezokolicznika na „ied”, aby utworzyć imiesłów przeszły i bierny.

I formaII formaIII forma
CopyCopiedCopied
ComplyCompliedComplied