EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Podziel czasowniki na grupy logiczne > Czasowniki z koalescencją spółgłosek i dewoacją końcówki

Czasowniki z koalescencją spółgłosek i dewoacją końcówki

Wiele czasowników wywodzi się od germańskich mocnych czasowników, które tworzą wiele odmienionych form poprzez stopniowanie samogłosek, co można zaobserwować we współczesnych wzorach angielskich.

I formaII formaIII forma
bendbentbent
buildbuiltbuilt
lendlentlent
rendrentrent
sendsentsent
spendspentspent

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład: czasownik nieregularny SPEND