EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Podziel czasowniki na grupy logiczne > Czasownik, który ma formę reduplikowaną, zrobił dla czasu przeszłego

Czasownik, który ma formę reduplikowaną, zrobił dla czasu przeszłego

Słowa tak, powodują i często powodują zamieszanie w języku angielskim.
Wszystkie są formami czasownika do zrobienia.
Czasownika do wykonania można używać jako czasownika oznaczającego czynność, a także jako czasownika posiłkowego.

I formaII formaIII forma
do / doesdiddone

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład:czasownik nieregularny DO