EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Podziel czasowniki na grupy logiczne > Czasowniki nieregularne tylko w pisowni

Czasowniki nieregularne tylko w pisowni

Wiele czasowników wywodzi się od germańskich mocnych czasowników, które tworzą wiele odmienionych form poprzez stopniowanie samogłosek, co można zaobserwować we współczesnych wzorach angielskich.

Chociaż w znaczeniu „let out”, liny itp., zapłata może mieć zwykłą pisownię.

I formaII formaIII forma
laylaidlaid
paypaidpaid

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład:czasownik nieregularny LAY