EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Podziel czasowniki na grupy logiczne > Czasowniki modalne

Czasowniki modalne

Wyrażają takie rzeczy jak zdolność, pozwolenie, możliwość, obowiązek itp. Czasowniki modalne mają tylko jedną formę. Nie przyjmują prostej teraźniejszości i nie mają formy imiesłowu przeszłego prostego lub przeszłego. Jednak niektóre czasowniki modalne mają alternatywne formy, które pozwalają nam wyrazić te same idee w różnych czasach.

I formaII formaIII forma
cancould
maymight
must
shallshould
willwould
ought

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład: czasownik nieregularny CAN