EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Podziel czasowniki na grupy logiczne > Czasowniki kontynuujące wzór Rückumlaut

Czasowniki kontynuujące wzór Rückumlaut

Wiele czasowników wywodzi się od germańskich mocnych czasowników, które tworzą wiele odmienionych form poprzez stopniowanie samogłosek, co można zaobserwować we współczesnych wzorach angielskich.

I formaII formaIII forma
bringbroughtbrought
buyboughtbought
catchcaughtcaught
seeksoughtsought
sellsoldsold
teachtaughttaught
thinkthoughtthought

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład: czasownik nieregularny BUY