EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Podziel czasowniki na grupy logiczne > Czasowniki ze skróconą samogłoską

Czasowniki ze skróconą samogłoską

Wiele czasowników wywodzi się od germańskich mocnych czasowników, które tworzą wiele odmienionych form poprzez stopniowanie samogłosek, co można zaobserwować we współczesnych wzorach angielskich.

I formaII formaIII forma
creepcreptcrept
fleefledfled
keepkeptkept
leapleapedleaped
shoeshoedshoed
sleepsleptslept
sweepsweptswept
weepweptwept

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład: czasownik nieregularny KEEP